Hups, minusta tuli johtaja – 3 pointtia henkilökohtaisen valmentajan hankkimisesta

Oli avainpaikalle tulija yrityksen sisältä tai ulkopuolelta, riittävän hyvä tehtävään perehdytys on edellytys rekrytoinnin onnistumiselle. Yrityksen HR osastolla saattaa olla hyvinkin tarkka prosessi siihen, miten uusi tulokas koulutetaan yrityksen toimintatapoihin ja asioihin. Hyvin todennäköistä on myös, että ulkopuolelta tuleva osaaja omaa kokemusta niistä tehtävistä, joihin hän on tulossa. Miten käy talon sisällä etenevälle? Riittääkö esimiehen mentorointi? Onko siihen aikaresursseja vai olisiko tarve enemmänkin henkilökohtaiselle valmentamiselle? Luotetaanko siihen, että hyvää tulosta aiemmassa tehtävässä tehnyt hyppää uuteenkin tehtävään leikiten?

Valmennuksen avulla tuetaan ja varmistetaan uudessa roolissa menestymistä. Oli tulija talon sisältä tai ulkoa, hänelle kannattaa antaa tukea. Onnistuminen tehtävässä tuo tulosta ja sitouttaa henkilön yrityksen toimintaan. Valmentajan tarjoaminen kielii arvostuksesta työntekijää kohtaan. Arvostus luo osaltaan merkityksellisyyden tunnetta. Ihminen joka kokee työnsä merkitykselliseksi, tekee oikeita asioita ja sitoutuu. Rekrytoinnin onnistuminenhan on aina tavoitteena, ettei syntyisi turhia kustannuksia.

3 pointtia

Yrityksen näkökulman lisäksi on kolme asiaa henkilön näkökulmasta, mitkä kannustavat valmentajan hankkimiseen uudelle johtoryhmän jäsenelle. Nämäkin liittyvät tuloksellisuuteen.

  1. Oman uuden roolin sisäistäminen
    Uuden roolin sisäistäminen voi viedä aikaa. Valmentamisen keinoin sitä voi nopeuttaa ja poistaa ulkoa tulevaa ”häirintää” prosessin aikana. Ettei uudet kengät hiertäisi.
  2. Fokus – tavoitteiden saavuttaminen
    Eräs viisas myyntijohtaja sanoi minulle kerran, että menestyminen myynnissä syntyy siitä, että joka päivä tehdään oikeita asioita. Mistä tietää, että uudessa roolissa on käyttänyt viikon työaikansa oikein? Miten vanhat päivärutiinit muuttuvat uusiin, sellaisiin jotka tuovat tulosta uudessa tehtävässä? Valmentajan kanssa tehdään työtä siten, että fokus pysyy oikeissa asioissa ja eri asioihin käytetty aika on oikeassa suhteessa.
  3. Stressin hallinta
    Hyvä valmentaja pystyy tuomaan tasapainoa. Kaikki tietävät mitä negatiivinen stressi saa aikaan. Eipä tästä aiheesta muuta, kuin mielikuva. Sinulle sopiva valmentaja auttaa siinä, ettet purista mailaa liian lujaa.

Bonus työnantajalle

Valmennus on tavoitehakuista toimintaa. Se tarkoittaa, että toimintasuunnitelma pilkotaan riittävän pieniin osiin ja sen toteutumista seurataan valmennuksen aikana. Uudessa roolissa toimiva oivaltaa omat vahvuutensa ja oppii etenemään kohti tavoitetta, itse itseään johtaen.

Miten paljon tuottavuutta voitaisiinkaan lisätä panostamalla uuden roolin haltijaan. Miten paljon työtyytyväisyys lisääntyy. Miten paljon se heijastuu yrityksen muihin työntekijöihin ja heidän työnantajamielikuvaansa. Henkilökohtainen valmentaja on panostus työntekijän kehittämiseen. Sitä jos mitä työntekijä arvostaa. Arvostettu työntekijä sitoutuu. Bonuksena hyvää säteilee muuallekin organisaatioon.

Vastaa