Ihmisten välisestä tekemisestä riippuu kaikki

bisnes piknikillä

Hätkähdin vähän Jessica Pryce-Jonesin blogikirjoituksesta “Seven people issues that most organizations struggle with”. Miten nämä aiheet pysyvät niin muuttumattomina. Pystyin tunnistamaan useita esimerkkejä kaikista seitsemästä omalta työuraltani, kavereiden kertomana, artikkeleista ja kirjallisuudesta. Kyllä, joissain kohtaa tunnustan, että omakaan toiminta ei ole aina mennyt kuin strömssöössä.

Tässä nämä johdon itsensä aiheuttamat ja ylläpitämät yleiset tehottomuusloukut

  1. Yritys ei osaa organisoida toimintaansa hyvin. Uudelleenorganisoinnissa tyydytään muokkaamaan organisaatiokaavioita ja toimintatavat säilyvät hierarkisina.
  2. Johto käyttää aikaansa väärin ja on jatkuvasti ylikuormittunut tehdessään päätöksiä kiireessä ja
  3. ylipäätään yritetään pärjätä mahdollisimman vähällä henkilökunnalla, mikä aiheuttaa turhaa stressiä ja ahdistusta, kaikille.
  4. Edelleen ihannoidaan 24/7 tavoitettavuutta, vaikka tiedetään että jokainen yli 44 tunnin menevä viikkotyötunti vähentää tuottavuutta 1%:n.
  5. Tuottavuus kärsii, kun uusia toimintatapoja lisätään vanhojen prosessien päälle. Käyttöönotto siis ontuu ja toteutuksesta uupuu osuus, jossa luovutaan tai muutetaan vanhoja käytäntöjä. Jostain täytyy luopua ja jotain täytyy muuttaa jos jotain uutta tulee tilalle.
  6. Sähköpostilla kerrotaan kaikki kaikille. Viestinnän kehittämiseen varmasti löytyy oppia sosiaalisten ja digitaalisten välineiden ammattilaisilta. Kun olisi se joku, joka istuttaisi uudet tavat yritykseen.
  7. Ketterät yritykset toimivat verkostomaisesti. Jos yrittää toteuttaa hierarkista toimintatapaa tällaisten toimijoiden kanssa, tippuu kelkasta. Egot nurkkaan ja avoimuutta ja yhteisöllisyyttä tilalle.

Jos kaikenlaista on jo yritetty, mitä tapahtuisi jos kehittäisit omia johtamistaitojasi

Yksi asia yhdistää näitä kaikkia kohtia. Jokaisen ratkaisun ja korjaamisen edellytyksenä on kehittää omia johtamiskykyjä ja -taitoja. Miten muuten muutetaan organisaatiokulttuuria, siirretään päätösvaltaa organisaatiossa alemmaksi, uudistetaan toimintamalleja tai johdetaan mitä tahansa muuta muutosta. Jos kaikenlaista on jo yritetty, mitä tapahtuisi jos muuttaisit omia johtamistaitojasi. Tavoitteisiin pääsevillä johtajilla on toimeenpanokykyä, päätöksentekokykyä, empaattisuutta, vuorovaikutustaitoja, hyvä itsetuntemus ja itseluottamus.

Mikä edellä luetelluista tehottomuusloukuista haittaa omaa työtäsi eniten? Mitä johtamisen kykyä haluat kehittää seuraavaksi? Väitän että panostus omiin johtamistaitoihin tekee bisneksen tekemisestä mukavampaa. Tavoitteena jotta bisnes ois kuin piknikillä olis.

Vastaa