Henkilökohtainen valmennus johtamisen kehittämiseen

Coaching on tehokasta johtajakoulutusta

Henkilökohtainen valmennus on yksi tehokkaimmista tavoista kehittyä esimiehenä ja johtajana. Menestystä ja tuloksia syntyy, kun valmennettava on avoin, utelias ja haluaa kehittyä.

Henkilökohtainen valmennus tapahtuu kasvokkain tai virtuaali tapaamisissa esimerkiksi Skypen kautta. Tapaamisen kesto on 90 minuuttia ja tapaamisia on noin joka toinen viikko. Jos henkilö ei ole ollut aiemmin valmennettavana, vähintään kuusi tapaamista on alussa hyvä lähtökohta. Valmennuksen alussa sovitaan kerroista ja millä aikavälillä coaching toteutetaan. Tapaamisten välillä valmennettavalla on sähköpostituki 24 tunnin vasteajalla valmennukseen liittyvissä kysymyksissä.

Valmennukselle asetetaan tavoite joko valmennettavan tai valmennettavan ja hänen esimiehensä kanssa yhdessä. Yrityksen strategia ja tavoitteet ovat aina mukana tavoitteen määrittelyssä.

Henkilökohtainen valmennus avainhenkilö ja johtotasolla sisältää sekä executive coachingia että business coachingia. Coaching ei ole työelämästä erillinen esimieskoulutus vaan valmennus linkittyy aina työtilanteeseen ja tavoitteisiin. Ratkaisukeskeinen valmennus opettaa coachattavalle eteenpäinvieviä työkaluja joita hän voi hyödyntää vuorovaikutustilanteissa laajemminkin.

Valmennuksesta hyötyvät erityisesti muutosjohtamistilanteissa työskentelevät, juuri urallaan edenneet, uutena avainhenkilönä aloittaneet ja asiantuntijasta esimieheksi siirtyneet henkilöt.

Mentaalivalmennuksen hyötyjä

 • tietoisuuden lisääntymistä tilanteesta ja omasta toiminnasta
 • omien arvojen ja hyveiden parempi ymmärrys ja hyödyntäminen
 • omien tavoitteiden ja yrityksen tavoitteiden selkeytyminen
 • motivaation lisääntyminen
 • toimintasuunnitelmia ja toimeenpanokykyä
 • oman potentiaalin tehokkaampi käyttö
 • vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 • tavoitteellisuuden lisääntyminen toimintatavassa
 • itsensäjohtamistaitojen kehittyminen
 • työhyvinvoinnin kehittyminen
 • stressinhallinnan kehittyminen
 • on arvostettu sitouttamiskeino
 • tukee rekrytointien onnistumista

Ota yhteyttä koulutettuun valmentajaan ja keskustellaan lisää miten coaching voi kehittää yrityksen kilpailukykyä.