Tätä valmennus on

Tavoitelähtöinen valmennus tuo tuloksia

Ratkaisukeskeinen valmennus on tavoitteellista

Valmennuksen eli englanniksi coachingin tavoite on aina valmennettavan pääseminen tavoitteisiinsa. Sivutuotteena syntyy innostusta ja voimaantumista. Ratkaisukeskeinen valmennus kehittää yksilön vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta ja itseluottamusta. Valmennuksen avulla voi kehittyä uusiin rooleihin omia vahvuuksiaan käyttämällä, saavuttaa parempia tuloksia ja saada pysyviä muutoksia aikaan. Oman potentiaalin käyttö tehostuu ja toimintatavat kehittyvät tavoitteellisemmiksi. Coaching auttaa pitämään fokuksen ja energian päivittäisessä työskentelyssä kohti tavoitetta.

Valmennuksessa hyödynnetään positiivista psykologiaa, kognitiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Valmentamisessa on mukana NLP:tä ja ripauksia itämaista filosofiaa, humanismia ja eksistentialismia. Lähtökohtana on nykyhetkestä työskentely kohti tulevaisuutta ja tavoitteita.

Coaching on prosessi

Ratkaisukeskeinen valmennus on tavoitelähtöinen prosessi. Valmentaja ei neuvo, vaan auttaa oivaltamaan erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla. Yritysvalmentaja ei ole asiakkaan alan asiantuntija, vaan valmennusprosessin ja valmennustyökalujen asiantuntija. Kuitenkin aina kun valmentajalla on hyödynnettävää kokemusta, vinkkejä ja neuvoja, ne voidaan tuoda esiin, mikäli valmennettava niin haluaa. Yritysvalmentajan oma kokemus yritystoiminnasta auttaa ymmärtämään mitä valmennettava tarkoittaa kertoessaan tilanteistaan ja tavoitteistaan. Valmennus on aina 100% luottamuksellista.

Valmennuksen kaava - tavoitteen asettaminen - nykyhetken analysointi - mahdollisuuksien löytäminen - toimintasuunnitelma

Valmennustapaamisiin kuuluvia vaiheita ovat tavoitteen asettaminen, nykytilan analysointi, mahdollisuuksien tunnistaminen ja löytäminen ja toimintasuunnitelman tekeminen ja aikatauluttaminen. Toimintasuunnitelman etenemistä seurataan ja välillä voidaan palata aiempiin vaiheisiin ellei toiminta tuo tuloksia. Valmennus tuo kehitystä ja kasvua.

Ota yhteyttä, kerron lisää!