Menestysvalmennukset

Menestysvalmennuksen hyötyjä valmennettavalle ja yritykselle:

  • itsensä johtamisen taidot paranevat – toimeenpanokyky paranee
  • itsetuntemus paranee – ymmärtää paremmin muitakin
  • omat vahvuudet selkiytyvät – potentiaalia saadaan paremmin käyttöön myönteisesti
  • tunneäly paranee – haastavien tilanteiden käsittely laadukkaammin
  • johtaminen ja kommunikointi tavoitteista paranee – työhyvinvointi lisääntyy
  • tavoitteista syntyy tuloksia

Valmentajasi on aina 100% vaitiolovelvollinen valmennuksessa käsiteltävistä asioista. Noudatamme kaikissa valmennuksissa ICF:n eettisiä sääntöjä.

Ota yhteyttä!

LISÄÄ MENESTYSTÄ

Henkilökohtainen valmennus on esimiehille ja johtajille tehokas tapa edetä kohti tavoitteita. Menestystä syntyy, kun haluat kehittyä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tuloksellisuudessa. Valmennuksessa asetetaan tavoite valmennettavan tai valmennettavan ja hänen esimiehensä kanssa yhdessä. Neljän kuukauden kehitysloikka, jonka aikana tunnin tapaamiset kerran viikossa tai kaksi tuntia joka toinen viikko. Ensimmäinen tapaaminen kestää noin kaksi tuntia. Lisää menestystä … Jatka artikkeliin LISÄÄ MENESTYSTÄ

RÄÄTÄLÖIDYT YKSILÖ- JA RYHMÄVALMENNUKSET

Henkilökohtainen valmennus on esimiehille, johtajille, johtoryhmille ja myyntitiimeille tehokas tapa edetä kohti tavoitteita. Menestystä syntyy, kun haluat kehittyä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tuloksellisuudessa. Yritysvalmennuksissa asetetaan tavoite yrityksen tarpeiden mukaan. Menestysvalmennuksen toteutustapa, kesto ja tavoite määritellään yhteistyössä yrityksen kanssa. Eteneminen voidaan aloittaa vaikkapa ensin yksilövalmennuksella tiimin tai ryhmän johtajan kanssa, jonka jälkeen tai aikana toteutetaan ryhmävalmennuksia … Jatka artikkeliin RÄÄTÄLÖIDYT YKSILÖ- JA RYHMÄVALMENNUKSET

MENESTY UUDESSA ROOLISSA

Henkilökohtainen valmennus on tehokas tapa edetä kohti tavoitteita uudessa roolissa. Menestystä syntyy, kun olet avoin ja haluat kehittyä. Valmennuksessa asetetaan tavoite valmennettavan tai valmennettavan ja hänen esimiehensä kanssa yhdessä. Puolen vuoden kehityspolku, jonka aikana kahden tunnin tapaamiset joka toinen viikko. Tapaamisten välillä sähköpostituki 24 tunnin vasteajalla. Menesty uudessa roolissa esimiehenä, myyntijohtajana, toimitusjohtajana tai vaikkapa johtoryhmän … Jatka artikkeliin MENESTY UUDESSA ROOLISSA

MENESTYVÄ TIIMI

Henkilökohtainen valmennus tiimeille ja ryhmille on tehokas tapa edetä yhdessä kohti tavoitteita. Menestystä syntyy, kun yhdessä halutaan kehittyä ja saavuttaa tavoitteita. Yrityksen tavoitteista asetetaan tavoite valmennukselle. Yritykselle suunniteltu puolen päivän menestysvalmennus 3-12 henkilölle. Ryhmävalmennuksessa voidaan keskittyä johtoryhmätyöskentelyn tai myyntitiimin toiminnan kehittämiseen. Aiheita voivat olla toimintatapojen uudistaminen, tehokkuuden lisääminen, ryhmän identiteetin ja itsetunnon vahvistaminen, asenteiden ja uskomusten … Jatka artikkeliin MENESTYVÄ TIIMI

UUDELLEENSIJOITTUMISTA TUKEVA VALMENNUS

Henkilökohtainen valmennus sopii vaikkapa osaksi outplacement pakettia. Ryhmävalmennustoteutus sopii 3-30 henkilön ryhmille. Ryhmävalmennuksen sisältö tarkentuu ryhmän koon ja yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksella tuetaan työntekijöitä uuteen rooliin hakeutumisessa ja uuden työn etsinnässä ja hakemisessa. Sekä henkilökohtainen, että ryhmävalmennus luovat myönteistä työnantajakuvaa ja helpottavat stressin tunnetta. HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS 4 X 1 tunnin valmennustapaaminen omien vahvuuksien löytäminen CV:n … Jatka artikkeliin UUDELLEENSIJOITTUMISTA TUKEVA VALMENNUS