LISÄÄ MENESTYSTÄ

Henkilökohtainen valmennus on esimiehille ja johtajille tehokas tapa edetä kohti tavoitteita. Menestystä syntyy, kun haluat kehittyä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tuloksellisuudessa.

Valmennuksessa asetetaan tavoite valmennettavan tai valmennettavan ja hänen esimiehensä kanssa yhdessä.

Neljän kuukauden kehitysloikka, jonka aikana tunnin tapaamiset kerran viikossa tai kaksi tuntia joka toinen viikko. Ensimmäinen tapaaminen kestää noin kaksi tuntia.

Lisää menestystä vaikkapa työtyytyväisyyskyselyn tai 360 arvioinnin jatkoksi.

Aiheuttaa:

  • tietoisuuden lisääntymistä tilanteesta ja omasta toiminnasta
  • menestystekijöiden parempaa tunnistamista
  • oman potentiaalin parempaa käyttöä
  • vuorovaikutustaitojen kehitystä
  • toimeenpanokyvyn kehittymistä
  • tavoitteiden saavuttamista