Yksilö- ja ryhmäcoaching

Henkilökohtainen valmennus tapahtuu kasvokkain tai virtuaali tapaamisissa.
Tapaamisen kesto on 90 minuuttia, noin joka toinen viikko. Tapaamisia on vähintään kuusi henkilöille, jotka eivät ole aiemmin olleet valmennettavana. Valmennuksen alussa sovitaan kestosta. Valmennustapaamisissa tuetaan asiakkaan pääsemistä tavoitteisiinsa  tekemällä toimintasuunnitelmia ja poistamalla menestyksen esteitä.

Ryhmävalmennuksessa yrityksen tarve määrittelee sisällön kautta kestoa ja laajuutta. Käytännössä työpäivään sovitettava toimiva tapa on jaksottaa ryhmävalmennus 2-3 tunnin valmennuskertoihin. Esimerkiksi ryhmävalmennus esimiehille palautteen antamisesta on kestoltaan 3 tuntia, joka sisältää kaksi lyhyttä taukoa.