MENESTYVÄ TIIMI

Henkilökohtainen valmennus tiimeille ja ryhmille on tehokas tapa edetä yhdessä kohti tavoitteita. Menestystä syntyy, kun yhdessä halutaan kehittyä ja saavuttaa tavoitteita.

Yrityksen tavoitteista asetetaan tavoite valmennukselle.

Yritykselle suunniteltu puolen päivän menestysvalmennus 3-12 henkilölle. Ryhmävalmennuksessa voidaan keskittyä johtoryhmätyöskentelyn tai myyntitiimin toiminnan kehittämiseen. Aiheita voivat olla toimintatapojen uudistaminen, tehokkuuden lisääminen, ryhmän identiteetin ja itsetunnon vahvistaminen, asenteiden ja uskomusten muokkaaminen tai messuille valmistautuminen.

Menestyvä tiimi sopii hyvin toteutettavaksi yksin, laajemmassa tavoitteessa useampana valmennuksena ja yksilövalmennusta tukemaan.

Aiheuttaa:

  • tietoisuuden lisääntymistä omasta toiminnasta ja sen vaikutuksesta ryhmän toimintaan
  • menestystekijöiden parempaa tunnistamista
  • sosiaalista älykkyyttä
  • vuorovaikutustaitojen kehitystä
  • toimeenpanokyvyn kehittymistä
  • työhyvinvointia
  • tavoitteiden saavuttamista