UUDELLEENSIJOITTUMISTA TUKEVA VALMENNUS

Henkilökohtainen valmennus sopii vaikkapa osaksi outplacement pakettia. Ryhmävalmennustoteutus sopii 3-30 henkilön ryhmille. Ryhmävalmennuksen sisältö tarkentuu ryhmän koon ja yrityksen tarpeiden mukaan.

Valmennuksella tuetaan työntekijöitä uuteen rooliin hakeutumisessa ja uuden työn etsinnässä ja hakemisessa. Sekä henkilökohtainen, että ryhmävalmennus luovat myönteistä työnantajakuvaa ja helpottavat stressin tunnetta.

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS

 • 4 X 1 tunnin valmennustapaaminen
 • omien vahvuuksien löytäminen
 • CV:n sisältö
 • CV:n viesti
 • tavoite – omat unelmat
 • toimintasuunnitelma

RYHMÄVALMENNUS

 • 3 X 3 tunnin valmennus kolmen viikon aikana
 • tunteet ja niiden johtaminen
 • uskomukset
 • mahdollisuudet
 • omat haaveet ja tavoitteet
 • omat vahvuudet
 • tavoite ja sen asettaminen
 • toimintasuunnitelma ja askeleet
 • CV workshop